ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Μελέτη και κατασκευή ψυκτικών συγκροτημάτων για τις απαιτήσεις καταστημάτων με περισσότερα από ένα επαγγελματικά ψυγεία ή περισσότερους από έναν ψυκτικούς θαλάμους.
Κατασκευάζονται ψυκτικά συγκροτήματα – ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη οποιαδήποτε ανάγκης. Το ψυκτικό συγκρότημα κατασκευάζεται όταν υπάρχει παραπάνω από ένας ψυκτικός θάλαμος ή περισσότερα από ένα ψυγεία στο κατάστημα. Τα πλεονεκτήματα του ψυκτικού συγκροτήματος είναι η εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος και καλύτερη υποστήριξη του ψυκτικού εξοπλισμού σε περίπτωση βλάβης (το συγκρότημα δουλεύει ακόμη και σε περίπτωση που έχει βλάβη ο ένας συμπιεστής).
Οι συμπιεστές είναι των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού BITZER, COPELAND, L’ UNITE κλπ.
Το ψυκτικό συγκρότημα αποτελείται συνήθως από τρεις (3) συμπιεστές ημίκλειστου τύπου, που λειτουργούν με freon R404Α.
Οι συμπιεστές είναι τοποθετημένοι σε μεταλλική βάση βαρέως τύπου.
Οι συμπιεστές φέρουν αντεπίστροφες βαλβίδες στην κατάθλιψη.
Στην υγρά γραμμή υπάρχει φίλτρο μεγάλης επιφάνειας και απόδοσης καθώς και δείκτης ροής και υγρασίας του ψυκτικού μέσου.
Το ψυκτικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους πρεσοστάτες χαμηλής και υψηλής πιέσεως.
Το ψυκτικό συγκρότημα είναι εφοδιασμένο με συλλέκτη υγρού καθέτου τύπου, φέρει βάνες στην είσοδο και στην έξοδο του, καθώς και βαλβίδα ασφαλείας.
Οι μηχανισμοί του ψυκτικού συγκροτήματος είναι του οίκου DANFOSS-ESK-KMP-CASTEL
ΚATAΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Η βάση του ψυκτικού συγκροτήματος κατασκευάζεται από Πί 60mm. βάφεται αρχικά με δύο στρώσεις αντισκουριακού και τέλος με μία στρώση χρώματος. Για τις συνδέσεις των διαφόρων εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται σωληνώσεις και εξαρτήματα βαρέως τύπου Αμερικής ανάλογης διατομής. Στην πρόσοψη του ψυκτικού συγκροτήματος τοποθετούνται μονόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης και πιεσοστάτες χαμηλής – υψηλής ( danfoss ). Υπάρχουν βάνες για τον εύκολο έλεγχο των ως άνω εξαρτημάτων και οργάνων. Οι σωληνώσεις μονώνονται όπου χρειάζεται με armaflex και η στήριξη τους γίνεται με ειδικά στηρίγματα βαρέως τύπου με την παρεμβολή ελαστικού. Στην είσοδο και την έξοδο των συμπιεστών τοποθετούνται εύκαμπτοι σωλήνες (flexible) για την αποφυγή θραύσεως των σωλήνων. Στο στροφαλοθάλαμο των συμπιεστών τοποθετούνται αντιστάσεις για τον έλεγχο θερμοκρασίας λαδιού. Στην γραμμή υγρού και στην αναρρόφηση τοποθετείται φίλτρο μεγάλης επιφανείας.

CE

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Η εταιρεία COOL-K στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών της, φροντίζει να συμμορφώνεται με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Όλα μας τα ψυκτικά μηχανήματα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών (σχεδιασμός – κατασκευή – λειτουργία). Τα υλικά και ο εξοπλισμός που προμηθευόμαστε, φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας. Τα ψυκτικά μηχανήματα των εγκαταστάσεών μας, υπόκεινται σε εδικούς ελέγχους και τεστ πριν αλλά και μετά την εγκατάσταση τους, που σκοπό έχουν την παράδοση σε πλήρη και ορθή λειτουργία.

Κάθε ψυκτική μας εγκατάσταση φέρει την σήμανση CE και συνοδεύεται από ειδικά πιστοποιητικά ενσωμάτωσης και συμμόρφωσης των ψυκτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Εναρμονισμένων Προτύπων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9647961
210 9647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944 313337
6936 590356
6937 466586

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2109647961
2109647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944313337
6936590356
6937466586