ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μελέτη και κατασκευή ψυκτικών μηχανημάτων για πάσης φύσεως επαγγελματικά ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους
Κατασκευάζονται ψυκτικά μηχανήματα για ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης και μηχανήματα για οπουδήποτε τύπο επαγγελματικού ψυγείου (πάγκος βιτρίνα κλπ).
Οι συμπιεστές είναι των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού BITZER, COPELAND, L’ UNITE κλπ.
ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
1)ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
Ο συμπιεστής είναι μονοβάθμιος κλειστού τύπου κατάλληλος για λειτουργία στις προδιαγραφόμενες συνθήκες και φορτία και είναι συγκροτημένος σε ενιαίο σύνολο μετά του συμπυκνωτή και την αποθήκη Freon σε μεταλλική βάση βαριάς κατασκευής και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα όργανα και διατάξεις για την απρόσκοπτη αυτόματη λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης.
Ο συμπιεστής είναι εφοδιασμένος με τα ακόλουθα όργανα και εξαρτήματα:
-Βάννες διακοπής στην αναρρόφηση και την κατάθλιψη.
-Πρεσσοστάτη υψηλής.
-Πρεσσοστάτη χαμηλής.
2) ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
Ο συμπυκνωτής είναι κατάλληλος για υπαίθρια εγκατάσταση και για αυτόματη λειτουργία σε συνθήκες θερμοκρασίας ξηρού θερμόμετρου αέρα περιβάλλοντος 40 C και θερμοκρασία συμπύκνωσης 50 C και εξασφαλίζει την απαιτούμενη απόρριψη θερμότητας.
Ο συμπυκνωτής είναι αερόψυκτος πολυαυλωτός με χάλκινους σωλήνες χωρίς ραφή και πτερύγια αλουμινίου.
Οι αξονικοί ανεμιστήρες είναι απ΄ευθείας οδήγησης.
Οι κινητήρες των ανεμιστήρων είναι τριφασικοί 220V.
3) ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ (RECEIVER)
Η αποθήκη εγκαθίσταται σε ενιαία μεταλλική βάση μαζί με τον συμπιεστή και τον συμπυκνωτή , είναι κυλινδρική, κατάλληλης χωρητικότητας ώστε να αποθηκεύει ολόκληρη την ποσότητα R 404 Α της εγκατάστασης με υπόλοιπο χώρου 20% του όγκου του δοχείου.
Είναι πλήρως εξοπλισμένη με δείκτη στάθμης, βάνες σύνδεσης και ασφαλιστικό.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9647961
210 9647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944 313337
6936 590356
6937 466586

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2109647961
2109647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944313337
6936590356
6937466586