ΡΑΜΠΕΣ

Στην πόρτα ενός ψυκτικού θαλάμου, για την διευκόλυνση μεταφοράς φορτίου, μπορεί να τοποθετηθεί ράμπα ανάλογα με την επιθυμητή κλίση.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9647961
210 9647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944 313337
6936 590356
6937 466586

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2109647961
2109647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944313337
6936590356
6937466586