ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Στον εξοπλισμό των ψυκτικών θαλάμων, περιλαμβάνεται και ηλεκτρολογικός πίνακας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος και δοκιμασμένος βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ-61439-1 & 2 που αφορά σε σύνολα διατάξεων διακοπής και ελέγχου Χαμηλής Τάσης και την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/68 (CE) που αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Το κιβώτιο του ηλεκτρολογικού πίνακα κατασκευάζεται από DKP χαλυβδοέλασμα 2mm με τις κατάλληλες εσωτερικές ενισχύσεις και από είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή με δείκτη προστασίας IP55.
Ένας ηλεκτρολογικός πίνακας περιέχει :
• Γενική ασφάλεια
• Επιτηρητή τάσεων
• Θερμομαγνητικά προστασίας κινητήρων
• Κυρίως και βοηθητικά ρελέ
• Ενδεικτικά για έλεγχο βλάβης και λειτουργίας
• Διακόπτη 0-1
• Ηλεκτρονικό πλήρως προγραμματιζόμενο ελεγκτή για το κύκλο ψύξης ενός θαλάμου
Όλα τα υλικά είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία ενός ψυκτικού θαλάμου.
Οι λειτουργίες και κατασκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα, διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών θαλάμων και ψυκτικών μηχανημάτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

210 9647961
210 9647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944 313337
6936 590356
6937 466586

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

2109647961
2109647725

ΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

6944313337
6936590356
6937466586