Στάδιο κατασκευής ψυκτικού συγκροτήματος, με τέσσερις ημίκλειστους συμπιεστές 5hp (έκαστος).
Το ψυκτικό συγκρότημα περιλαμβάνει ενσωματωμένο συμπυκνωτή με τρεις ανεμιστήρες χαμηλής όχλησης και ηλεκτρολογικό πίνακα με inverter.
Όλα τα όργανα και εξαρτήματα που περιλαμβάνονται, είναι πιστοποιημένων οίκων.
Κάθε ψυκτική μας εγκατάσταση φέρει την σήμανση CE και συνοδεύεται από ειδικά πιστοποιητικά ενσωμάτωσης και συμμόρφωσης των ψυκτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Εναρμονισμένων Προτύπων.