ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΝΕΛ

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάλυβα (ΕΝ 10169-1/03 – ΕΝ 10142/00 – ΕΝ 10147/00 & ΕΝ10142/00)

Ποιότητα: incalume® S 320GD AZ150

Πλάτος: 1.120mm / 1.060mm

Πάχος: 0.40mm – 1.00mm

Επιψευδαργύρωση: 100-275 gr/m2

Αντοχή σε εφελκυσμό: EN 10142/00

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΦΗΣ (οργανική πολυεστερική βαφή φούρνου ΕΝ 10169-2/99)

Άνω επίστρωση: 20 mic.

Αστάρι: 5 mic.

Κάτω Επίστρωση: 7 mic.

Φινίρισμα: 32

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ PVC

Στους περισσότερους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, απαιτείται η χρήση πάνελ με επιφάνεια PVC. Το PVC διατίθεται σε δυο χρωματισμούς (RAL9002 & RAL9010) και είναι πάχους 150mic. Και οι δυο χρωματισμοί είναι πιστοποιημένοι και κατάλληλοι για χρήση σε εφαρμογές αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς (78/142/CEE, 80/766/CEE, 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE, 92/39/CEE).

Το βασικό υλικό των ελασμάτων των πάνελ είναι συνήθως γαλβανισμένος χάλυβας, ο οποίος αποτελείται από ένα χαλύβδινο υπόστρωμα με επικάλυψη από ψευδάργυρο που εφαρμόζεται μέσω διαδικασίας συνεχούς γαλβανίσματος εν θερμώ. Οι γαλβανισμένοι χάλυβες προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση σε συνδυασμό με τις πολύ καλές ιδιότητες μορφοποίησης. Η διαδικασία επίστρωσης γαλβανιού μπορεί να εφαρμόσει μεγάλη ποικιλία πάχους ψευδαργύρου, από 80 g/m2 έως 725 g/m2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10346. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοιχία μεταξύ του βάρους και του πάχους του γαλβανίσματος.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΛΩΝ

Η σύνδεση των πανέλων γίνεται με ειδικά τεμάχια profil με αποτέλεσμα :

  1. Δημιουργείται λαβύρινθος που απαγορεύει την απώλεια ενέργειας.
  2. Προστατεύει την πολυουρεθάνη από υγρασία και καταστροφή.
  3. Τα προφίλ είναι κακός αγωγός της θερμότητας και δεν μεταφέρουν την ψύξη (διακόπτουν τις θερμογέφυρες).
  4. Τα κουμπώματα είναι πάρα πολύ ισχυρά ώστε κάνουν τον ψυκτικό θάλαμο συμπαγή και σταθερό.
  5. Τα profil κοίλου σχήματος επιβάλλονται από τις προδιαγραφές ΕΟΚ για τον εύκολο καθαρισμό τους και την αποφυγή δημιουργίας μικροβίων – μυκήτων